Proceduren CRYSTAL pure

Unik process ger bioaktiv ingrediens

Efter andra världskriget utvecklade DRT en metod för att extrahera beta-sitosterol från medelhavstallens bark. Stärkta av denna framgång har företaget utvecklat en nyskapande process för att extrahera procyanidoliska oligomerer (OPC) från druvkärnor – tekniken CRYSTAL pure.

Processen består av fyra steg som alla tar hänsyn till miljön, eftersom de inte behöver mer än varmt vatten och ett livsmedelsgodkänt lösningsmedel. För varje steg avlägsnas allt fler av de OPC:er som har hög molekylmassa (tanninerna), samtidigt som bioaktiva och biotillgängliga OPC:er med låg molekylmassa (dimerer, trimerer, tetramer och pentamer) koncentreras.

KVALITET

Höga krav är en lång vana

LOKAL OCH SPÅRBAR PRODUKTION

Råvaran som DRT använder för att extrahera OPC utgör en sidoprodukt från vingårdar med långa traditioner och stor erfarenhet. Ägarna har ofta gått samman i olika kooperativ och säkerställer att en viss förnyelse sker, så att naturresurserna inte urlakas.

Alla druvkärnor som DRT använder kommer från vingårdar i Champagne och Bordeaux. Det är för övrigt i anslutning till Bordeaux, närmare bestämt i Vielle-Saint-Girons, som DRT har valt att placera sin tillverkningsanläggning.

MADE IN FRANCE

Hälsa, elegans, gastronomi, kroppsvård och livskvalitet – det franska livsnjutandet är populärt över hela världen. Detta utgör ett verkligt varumärke som grundas på en tradition av att lyfta fram värdet av andlig njutning och sinne för detaljer.

DRT:s anläggning för OPC-framtagning uppfyller de kvalitetskrav som krävs för certifikaten ISO 22000, ISO 9001, HACCP och cGMP. Vitaflavan® överensstämmer med Förenta staternas farmakopé.