OPC – för din hälsa!

En molekyl som vill dig väl

Polyfenoler räknas som en av de stora molekylfamiljer som återfinns i växter. De finns bland annat i växter, frukter och grönsaker. Vi känner till över 500 olika polyfenoler. Några av dessa är de procyanidoliska oligomerer (OPC) som finns i druvkärnor och som har förbluffande egenskaper. Tack vare sin unika struktur tillför de organismen häpnadsväckande positiva hälsoeffekter. För att extrahera dem krävs dock mycket speciella tekniker och en kunskap utöver det vanliga, framför allt när det gäller de OPC:er som har låg molekylmassa och därmed högre biotillgänglighet.

null

Venotoniskt

De vaskulära effekterna av OPC:er från druvkärnor (Vitaflavan®) har påvisats tack vare aktiviteten från deras P-vitamin C2.
De håller blodkärlens väggar i gott skick – väggar som har kollagen som en grundläggande komponent. Druvkärnornas OPC (Vitaflavan®) binder sig med kollagenet och garanterar på så sätt dess stabilitet.
Det i sin tur innebär att cellväggens genomtränglighet bibehålls på en optimal nivå.

null

Genuttryck

Vitaflavan® kan påverka organismen genom att aktivera vissa gener. Forskning inom nutrigenomi och metabolomik har visat att Vitaflavan® aktiverar genen SIRT 1 i levern, vilket ger ökade nivåer av sirtuin och NAD+ – substanser som är involverade framför allt i att kontrollera cellernas åldrande och förhindra en skadlig ansamling av triglycerider i levern.

null

Antioxidantiskt

Oxidativ stress är en viktig orsak eller faktor som förvärrar olika slags sjukdomar. Oxidationsprocessen är en del av organismens normala funktion –  våra kroppar tillverkar sina egna antioxidanter (t.ex. glutation, SOD med flera) för att skydda sig mot de negativa effekterna av reaktiva syreföreningar (ofta kallade ROS).
Oxidativ stress uppstår när organismens naturliga försvar är mättat och de reaktiva syreföreningarna kan attackera och förstöra eller skada livsviktiga molekyler (exempelvis DNA och LDL-kolesterol). Våra livsmedel innehåller även en mängd antioxidanter, såsom vitamin C och E samt vissa polyfenoler – dessa mycket kraftfulla OPC:er som är så effektiva för att bekämpa oxidativ stress.
Vitaflavan® är OPC i koncentrerad form och hjälper organismen i dess kamp mot farorna med oxidation och oxidativ stress.

Vitaflavan® hjälper dig att må bättre

Vitaflavan® bidrar till friska blodkärl och kapillärer.

En försöksgrupp med 200 personer som uppfyllde kriterierna för venös insufficiens (till exempel stickningar, smärta, nattkramper, ytlig kapillärutvidgning eller svullna fotleder, vader och fötter) fick 150 mg Vitaflavan® om dagen i 30 dagar (en tablett varje morgon).

Effekterna av Vitaflavan® märktes efter 7 dagars behandling

Efter bara 15 dagars behandling upplevde 3 av 4 patienter de första välgörande hälsoeffekterna.

  • I genomsnitt kände patienterna av de första tecknen efter en vecka (90 procent inom 10 dagar).

Benen kändes lättare och kramperna blev färre. Efter 30 dagar hade smärtan i ben och fötter mildrats och patienterna vaknade inte längre på nätterna.

Vitaflavan® minskade obehaget med tunga ben

  • På 30 dagar minskade patienternas obehagskänsla med 58 procent, något som förbättrade det allmänna hälsotillståndet och livskvaliteten: 7 av 10 patienter uppgav att deras tillstånd hade blivit mycket bättre.
KONSUMTION

Rekommendationer för användning och dosering

Vitaflavan® utgörs av ett brunt pulver som är lösningsbart i vatten och alkohol. Den optimala sammansättningen av procyanidiner med låg molekylmassa gör att Vitaflavan har stor biotillgänglighet för den mänskliga kroppen.

Rekommenderad daglig dos är 60 till 120 mg uppdelat på två tillfällen. Vitaflavan® ingår i sammansättningen av:

KOSTTILLSKOTT

Tabletter, geler, kapslar, sticks, gummies m.m

MERVÄRDESMAT

Energibars, syltgeler, choklad m.m.

FUNKTIONSDRYCKER

Vatten, te, kaffe, fruktjuicer m.m.

 
 
 

Integritetsinställningscenter

Google Analytics

google