Procyanidinen van druivenpitten verbeteren de atherosclerotisch risico-index en stimuleren de CYP7A1 en SHP in de lever van gezonde ratten.

Procyanidinen van druivenpitten verbeteren de atherosclerotisch risico-index en stimuleren de CYP7A1 en SHP in de lever van gezonde ratten.

Een gemodereerde consumptie van rode wijn verlaagt het risico op sterfte ten gevolge van een cardiovasculaire aandoening. De polyfenolen in rode wijn zijn verantwoordelijk voor dit effect, aan de hand van hun anti-atherogene acties door hun antioxidant vermogen en het intracellulair moduleren van de signaleringsroutes en transcriptie activiteiten.

Lipoproteïne metabolisme is cruciaal in atherogenese, hiervoor is vooral de lever verantwoordelijk doordat die de lipoproteïne homeostase controleert.

Met deze studie wil men de primaire effecten aantonen van de procyanidinen, de meest voorkomende polyfenolen in rode wijn, op vlak van plasma lipoproteïne profiel en de expressie van genen die lipoproteïne homeostase in de lever controleren.
We tonen aan dat procyanidinen voor een verlaging zorgen van plasmatriglyceride, vrije vetzuren apolipoproteïne B (apoB), LDL-cholesterol en non-HDL (de non-LDL-cholesterol niveaus en de lichtjes verhoogde HDL-cholesterol).

De mRNA niveaus in de lever voor de SHP (small heterodimer partner), CYP7A1 (cholosterol 7α-hydroxylase) en biosynthetische cholesterolenzymen stegen, terwijl die van apoAII, apoCI en apoCIII daalden.
LPL (Lipoproteïne lipase) mRNA niveau stegen in de spieren en daalde in het vetweefsel.

Conclusie; procyanidinen verbeteren de atherosclerotisch risico-index in het postprandiale stadium en leiden tot een overstimulatie van CYP7A1 (wat vermoedelijk een verhoging betekent van de cholesteroleliminatie via de galzuren) en SHP, een nucleaire receptor opkomend als een hoofdregulator van lipide homeostase op transcriptioneel niveau.
Deze resultaten zouden, alvast gedeeltelijk, de voordelige lange termijn effecten verklaren geassocieerd met een gemodereerde rode wijn consumptie.