Laatste fundamenteel onderzoek gepubliceerd op Nature.com

Laatste fundamenteel onderzoek gepubliceerd op Nature.com

Proanthocyanidins als voedingssupplement verhogen hepatisch NAD+ metabolisme en SIRT1 uitdrukking en activiteit bij gezonde ratten op een dosisafhankelijke wijze.

Proanthocyanidins (PAC’s) worden omschreven als moleculen die simultaan vele metabolische paden controleren in de lever. Niettemin is het precieze mechanisme van de PAC-acties omtrent het reguleren van de genen die het hepatisch metabolisme controleren, nog onduidelijk.

Daarom wordt een metabolische toenadering gehanteerd; door zowel nucleaire magnetische resonantie als massaspectometrie-analyse  te  combineren. Zo evalueert men de veranderingen als gevolg van verschillende dosissen druivenpitten-PAC’s in de lever van gezonde ratten.
We noteren dat PAC’s de hepatisch nicotinamide edenine dinucleotide (NAD+) -inhoud significant doen stijgen, naargelang de dosissen. Dit gebeurt door het moduleren van met name de hepatische concentratie van de grootste NAD+ precursor, alsook de mRNA-waarden van die genen die de enzymen coderen die betrokken zijn in het celmetabolisme van NAD+.


In het bijzonder, Sirtuin 1 (Sirt1) genexpressie werd duidelijk positief gereguleerd in een dosis-responspatroon. De stijging in zowel de NAD+ beschikbaarheid als Sirt1 mRNA waarden resulteerden beurtelings in de hepatische activatie van SIRT1, dat aanzienlijk geassocieerd werd met een verbeterde bescherming tegen hepatisch triglyceride-opstapeling.
Onze data tonen duidelijk aan dat PAC consumptie een valabel instrument kan zijn om hepatisch SIRT1-activiteit te verbeteren aan de hand van de aanpassing van NAD+waarden.

http://www.nature.com/articles/srep24977